Bestuur

Bestuurssamenstelling

Andreas Gerards, voorzitter

Radjesh Bisoendial, penningmeester

Wai Kwan Lam, secretaris

Marc Kok, algemeen lid

Jolanda Luime, algemeen lid

Cathelijne Appels, algemeen lid

Melek Güler-Yüksel, algemeen lid

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden van Cicero ontvangen geen bezoldiging voor de activiteiten die ze als bestuur uitvoeren voor Cicero. Dit staat vermeld in de statuten van Cicero.

Hoe zijn wij bereikbaar?

Stichting Cicero

Vlietlandplein 2

3118 JH Schiedam

RSIN: 818790428