Het onderzoek

Wat houdt de studie naar het verloop en de behandeling van artritis psoriatica in?

Artritis psoriatica is een chronische gewrichtsontsteking in één of meer gewrichten. Ook de aanhechtingen van pezen aan het bot, de pezen en de peeskokers kunnen ontstoken zijn. Gewrichtsbeschadigingen, functieverlies en invaliditeit kunnen daar de gevolgen van zijn. Er zijn helaas geen behandelingen bekend, die deze ontstekingen kunnen genezen, maar er zijn gelukkig wel behandelingen, die heel goed werken bij  gewrichtsontstekingen in het algemeen en bij artritis psoriatica in het bijzonder.

Om er achter te komen welke behandeling het meest effectief is in de bestrijding van artritis psoriatica, is het van groot belang te onderzoeken welke patiëntgegevens, metingen en maten we hiervoor nodig hebben en hoe wij deze kunnen omzetten in bruikbare meetinstrumenten. Met goede meetinstrumenten kan men de behandeling zo bijsturen, dat er in het verloop van de ziekte zo min mogelijk ziekteactiviteit  optreedt, gewrichtsschade tot een minimum beperkt blijft en invaliditeit uitblijft.

Als u als patiënt met artritis psoriatica mee doet aan deze studie, wilt u natuurlijk graag weten  welke gegevens er worden verzameld, wat er met uw gegevens gebeurt, hoe en waarom deze worden verwerkt en  wat dit onderzoek voor u  als patiënt betekent.

Als patiënt zijde wilt u natuurlijk graag weten welke gegevens er worden verzameldwat er met uw gegevens gebeurt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat dit onderzoek voor u als patiënt betekent.